top of page
Book_08-02-2019_ytav.png

מחקר על בנייה באבן 2.0

על עתיד הבניה באבן בירושלים

חובת הבנייה באבן, החלה על כלל העיר ירושלים, הונהגה לראשונה בידי המנדט הבריטי כחלק מתפיסתם את רוח העיר והמקום. באלו אופנים יש לחשוב על הוראה זו כיום, בעיר רחבה הרבה יותר, המשנה את פניה במהירות עתידה לצמוח לגובה? 

שאלות אלו עמדו בבסיס מחקר מקיץ שערכו התכנית לעיצוב אורבני בצלאל והמרכז לעיצוב אורבני הפועל תחת אדריכל העיר ירושלים בשמנה האחרונה. מטרת המחקר היא מעשית: להציע כלים לחשיבה מחודשת על האבן, ועל מדיניות השימוש בה, וזו הפעם הראשונה שתהליך העבודה יוצג במלואו לקהל הרחב, על היביטיו העירוניים, התכנוניים, התרבותיים והסביבתייפ. לאחר הצגת הדברים יתקיים דיון בתובנות השונות, ובעתידים אפשריים לנופים האורבניים של ירושלים - ומקומה של האבן בהם. 

ראשי המחקר: אדר' עופר מנור וד"ר אדר' אלס ורבקל

צוות המחקר: חוקרים ראשיים: אדר' אדווה מטר; אדר' ייטב בוסירה; אדר' אורי שלם

עוזרות מחקר: אדר' דנה צברי; שירה אליאש

ועדת היגוי: פרופ' מייק טרנר וד"ר נעה הייזלר רובין

 להורדת PDF של המחקר 

download.png
bottom of page