top of page

משולחן העריכה​

גיליון 003 טופוגרפיה

קרקע // אדמה // תבליט // נקודות גובה // פני שטח // שכבות // תצורת קרקע // תבנית נוף // טוֹפּוֹגְרַפְיָה
 

מקור מיוונית
topos מקום // graphein לכתוב.


מתמלאת במדרגות ודרגנועים, מעליות ורכבלים, בכל מה שיחפה על תצורת הקרקע ותבליט פניה, הבליטות והקימורים: התקופה העכשווית משיבה לקדמת הבמה את כף הרגל על חשבון הגלגל, במישור ובשיפוע. בעוד שערים מישוריות נהנות מקלות המעבר בין תכנון לרכב לתכנון להולכי רגל, ערים הרריות נתקלות במהמורות. קימורי הקרקע של ירושלים מעלים על השולחן שאלות מורכבות על תנועה רגלית בעיר, או באופן רחב יותר, על מקומו של האדם בעיר.

מה נושאת על עצמה הטופוגרפיה בעיר? כיצד נכתבים באמצעותה מקומות היום יום שלנו כיחידים, כחברה, כתרבות? מה יש בהרים האלה, במהמורות הקרקע האלה, שטובע בנו נרטיבים משותפים; שתובע מאיתנו להחזיק את הכמיהה לאורך הדורות לעליה (ולא הליכה) לרגל? שמוליד פואמות גדולות, רומנטיקה ציורית, תיאורים מפורטים המדמים את העיר מתוך קימורי האדמה שלה; שמעמיד אותנו בפשטות מול תנאי הנוחות המקסימלים שמקבלת המכונה על פנינו ולרגע מציף את סדרי העדיפויות - שיפועי הכביש הנוחים לעומת המדרגות המעייפות בקיץ?

להלן גיליון 003 על טופוגרפיה.

שירן פ. ישי
וייטב בוסירה

 

bottom of page