top of page

משולחן העריכה

גיליון 002 מודל

העתקה // אמצעי המחשה // אובייקט מסדר גודל שני // תבנית // חיקוי // דוגמה //  מודל.

כשמודל מגיע לפתח דלתות המחשבה בתקופה העכשווית, הוא מגיע יחד עם שאלות המערערות על תפקידיו: את מי הוא משמש, את מה ומי הוא משרת ומה הרלוונטיות שלו היום?  אפשר לבחון אותו ולהמטיר עליו שאלות שתוהות על שימושו הפרקטי של המודל, אך בו בעת יש לו תפקיד משמעותי בהבניות של מודלי מחשבה ותרבות. באופן מפתיע אולי, הוא נמצא כחלק בלתי נפרד מהיומיום של כולנו.

את השאיפה האנושית אל השמים כולנו מכירים - מאז מגדל בבל, עובר דרך בניינים ששואפים לגרד שחקים, ועד למירוץ המדינות אל הגרם השמימי הרחוק ביותר. בכל אלה ישנו המשותף: ככל שנעלה מעלה, מציאות העולם תופיע קטנה יותר לעומתנו. אם נסתכל על העולם ממאדים, או מהקומה ה163, נהפוך גדולים אל מול מציאות מוקטנת ובאופן מסויים מוכפלת. השאיפה לעוות את היחסים בין אובייקט לסובייקט, לשנות את סדרי הגודל של עצמנו לעומת העולם, נמצאת גם בתוך המודל. התבוננות על מודל פיזי או מתוך המודל הוירטואלי היא מעין העלייה אל הקומה האחרונה בעולם. אנו נהפוך לעומת המודל, למי שרואה הכל ויודע הכל. מתקיימת דרכו שליטה, ויכולה להתפתח ממנו אסטרטגיה וממלכתיות; יותר מכל, הוא מספק לנו מענה על השאיפה האנושית שכנראה לעולם לא תקבל מענה. 

 

"אַשְׁרָיו שֶׁיְּרַחֵף מֵעַל פְּנֵי הָאָרֶץ,

וְיָבִין לְלֹא קֹשִׁי שִׂיחָם שֶׁל פְּרָחִים

וְשִׂיגָם שֶׁל דְּבָרִים אִלְּמִים"

- שארל בודלר מתוך "התעלות"

 

העיסוק במודל יכול להיות תמוהה. בעיקר משום שנתפס כעודף, מיותר, נוסף; בעיקר משום שהוא "לא באמת". אבל תוך שאנו אט אט עוזבים את החומר ועוברים אל הדיגיטלי, המודל מקבל את משמעותו הנוספת. הוא חורג מגבולותיו הפיזיים ומגיע אל גבולות חדשים, וירטואלים. בתוך כל אחד מהגבולות הוא מבצע את תפקידו באופן יחסית דומה: חיקוי והכפלת מציאות קיימת או שקיימת בדמיון. אך השוני בניהם קריטי. הוירטואלי פותר את המודל ממופעו הפיזי, ומגדיל את המתח בין הממשי לוירטואלי בתוכו אנו מתקיימים: אנחנו ממקמים עצמנו בעולם דרך מיפוי, סורקים דרכו מרחב וגוף, ומדפיסים מתוכו גרסאות קטנות של חיים. למעשה שניהם עונים באופן מלא ושלם למושג מודל – ככזה שמחקה מציאות באופן פרקטי מצד אחד, ומצד שני יוצר תבנית מחשבה, שיטה או דוגמה. 

"מכאן סוד הקסם, שהוא סוד הקסם של כל מודל: הוא מחויב התחייבות ברורה למקור שלו (אובייקט בעולם, רעיון),

ובה בעת הוא מתקיים קיום עצמאי, הפותח אותו לפרשנויות ולשימושים חדשים"

- תמר ברגר מתוך "ברווח בין עולם לצעצוע"

 

גיליון 002 על מודל, דן בגוונים הרחבים ובמתח בין המשמעויות של המודל הפיזי והווירטואלי. מתוכו עולות שאלות שנוגעות בתפקידיו ההיסטוריים והתכנוניים, בעיוות מערכות היחסים בין אובייקט לסובייקט, בתפקידיו הפרקטיים לחקות מציאות גיאוגרפית, ובתפקידו התרבותי-פוליטי להבנות תבניות מחשבה. להלן גיליון 002 על מודל.

 

ייטב בוסירה

שירן פ. ישי

bottom of page