top of page

חלקי ירושלים

דניאל רחמים​

בעקבות שיפוץ שעבר בית המודל בחודש אפריל, מודל העיר של ירושלים פורק לחלקיו ויצא מהקשרו.

הצלם דניאל רחמים יצא לצלם את ירושלים המחולקת ליחידות הבסיסיות של המודל והתוצאה לפניכם.

bottom of page