press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

חלקי ירושלים

דניאל רחמים​

בעקבות שיפוץ שעבר בית המודל בחודש אפריל, מודל העיר של ירושלים פורק לחלקיו ויצא מהקשרו.

הצלם דניאל רחמים יצא לצלם את ירושלים המחולקת ליחידות הבסיסיות של המודל והתוצאה לפניכם.