top of page

אגן מלחה

תערוכת סטודנטים, בצלאל הארוורד וליכטנשטיין  

מתוך נקודות המבט השונות של הסטודנטים נפרשו התיאורים, התובנות והתסריטים העתידיים אודות אתר אגן מלחה, על מאפייניהם השונים. קשת רחבה זו של חזונות ורעיונות נערכה על רקע קידומה הממשי של תכנית אב לאזור על ידי רשויות התכנון המקומיים ונועדה להעשיר את הדיון התכנוני העכשווי.

בשיתוף אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת ליכטנשטיין והאקדמיה בצלאל.

יולי 2017

bottom of page