top of page

החלון לעירוניות חדשה | חלונו האחרון של המלך ג'ורג'

יורם אמיר

במשך שנים כיסה שלט את חלון העץ הרופף אשר בחזית הבית ברחוב המלך ג׳ורג׳ 5, ולכן הוא נשמר.
לפני מספר חודשים הוסר השלט - ומאחוריו התגלה חלון שצורתו כחצי פרח או שמש בעת שקיעה, בדומה לחלונות רבים מאותה תקופה, אך ייחודו בכך שמשקוף האבן המקיף אותו מסותת אף הוא בצורת חלון העץ. הטיפול הממושך בחלון היה מעשה של אמנות מסוג מאד מסוים, אמנות שתיקון ומוסר בונים את השפה שלה. תערוכת הרחוב מציגה מיפוי של פרטים נעלמים מהעין לאורך רחוב המלך ג'ורג', לצד תיעוד של החלון בשלבי שיקום שונים.

בשיתוף עם עמותת "מוסללה"

לזכרו של יורם אמיר

 

ינואר – יולי 2018

bottom of page