top of page

למים אין אויבים

עבודות קולז' של האמן שי זילברמן

בבסיס תהליכי העבודה נמצא מאגר של דימויים שנלקחו מתוך ספרים שונים ומגזינים בהם מופיעים מוטיבים הקשורים למים או לירושלים. החיבור בין הדימויים השונים בקולאז' ידני הוא פיזי, רב שכבתי והמפגש בין הפרגמנטים השונים הינו אקראי וחד פעמי.

תהליך המחקר הצורני התחיל במפות עתיקות של ירושלים המדומיינת והאוטופית; במרכז העיגול ניצבת האבן ממנה זורמים מקורות כל מי השתייה בעולם; ארבעת נהרות גן העדן; משם אל פתח הביוב של מיכה אולמן בעבודתו "מים"; אל חורי הצצה-עינית של דלת (פישאיי) אל מקום מוכר פחות או משקפת; כוונת; לוע של כלי קיבול אולי כד; בריכת ניבוי (כדור בדולח); ירושלים מנקודת מבט נוספת. 

אוקטובר 2020

bottom of page