top of page

בית חדש לקונסרבטוריון למוסיקה בירושלים​

תחרות

הקונסרבטוריון הירושלמי למוסיקה, המכונה "הסדנה", משמש בית מוסיקלי לכ-600 ילדים ובני נוער שוחרי מוסיקה. לאחר 47 שנות פעילות במבנה בית הספר "אדם" ברחוב עמק רפאים, יזכה הקונסרבטוריון לבית משלו. המבנה החדש, בפינת הרחובות המגיד ומוהליבר, סמוך למבנים ההיסטוריים של מוזיאון הטבע (וילה דקהאן) וישתרע על פני כ- 2,300 מ"ר. הבית החדש יהיה חלק מהמרחב העירוני והציבורי של ירושלים ויאפשר לתושבי השכונה ולתושבי העיר מפגש עם חוויית המוסיקה.

בתחרות אדריכלים שקיימה הקרן לירושלים בינואר 2020 זכה המשרד הירושלמי "סיטון פלוס טנוס אדריכלים".

צוות השיפוט:

ענת צור - מנכ"לית קרן ירושלים | שי דורון - נשיא קרן ירושלים | רועי זינגר - מנהל מח' תכנון ובינוי, קרן ירושלים

לנה נמירובסקי - מנהלת הקונסרבטוריון | עו"ד אמיר קדרי - יו"ר הקונסרבטוריון
רונית לומברוזו - מנהל קהילתי גינות העיר
אדר' שלמה אשכול | מהנדס העיר, עיריית ירושלים

ינואר 2020

bottom of page