top of page

חולמי העיר: מאה שנה לבריטים

האחים חיים ואריה הלר

בשנת 1940 פתחו האחים הלר סטודיו עצמאי לבניית מודלים בירושלים, שבו הועסקו סטודנטים
מ'בצלאל' וכן שני בניו של חיים, שמשון ודוד הלר. בין היתר נבנו בסטודיו דגמים עבור אדריכלים
ידועים שם ובהם ריכארד קאופמן, יוסף קלרווין, ליאופולד קרקואר ואשר חירם. בנוסף, הם
הועסקו באגף התכנון בראשותו של האדריכל אריה שרון, ניהלו את מחלקת המפות ועסקו בבניית
דגמים של ערים ושל בנייני ציבור. משם עברו האחים הלר לאגף התכנון במשרד הפנים והמשיכו
בעבודתם במשרד הפנים עד צאתם לגמלאות בשנות השבעים. דגם העיר ירושלים שבנו זמן עבודתם במשרד
הפנים, כלל למעלה מחמישה עשר אלף מבנים, שימש את ראש העיר טדי קולק כאשר הציג את העיר
ותכנונה העתידי בפני אורחיו. במשך עשרות שנות עבודה משותפות בנו האחים הלר מאות דגמים למבני ציבור, לתכניות בינוי ערים ולשחזורים של אתרים היסטוריים, תוך פיתוח טכניקות בנייה ייחודיות ושימוש בחומרים מגוונים.

 

אוצרות: ד"ר נירית שלו כליפא, יד בן צבי

אפריל - מאי 2018

bottom of page