top of page

החלון לעירוניות חדשה | צילומי אויר אזרחיים

חגית קיסר, המעבדה הציבורית. 

תערוכת צילומים בשיתוף עם המעבדה הציבורית והאמנית חגית קיסר.

כיום, אמצעי המעקב והפיקוח חודרניים יותר מתמיד ויושבים מעלנו, בצדידנו ואצלנו בכיס - וכל זה בעיקר בהסכמה. רונן אידלמן וחגית קיסר מציגים אוסף טקטיקות וכלים מכאן ומשם שמאפשרים לנו לאתר, לטשטש ולרשום מחדש את העקבות הדיגיטליים שלנו - נכיר כלים שיאפשרו לנו להגן, להסוות ולחמוק ממעקב, ודרכים לשנות או לעוות מערכות אלה.

 

יוני 2018

bottom of page