top of page

חולמי העיר: מאה שנה לבריטים

חזון ותכנון - אשבי

כאשר ביקש רונלד סטורס, המושל הבריטי הראשון ירושלים, לפעול למען פיתוח ירושלים ובנייניה ולשמור את מורשתה ההיסטורית הוא הזמין במארס 1918 את המהנדס ויליאם מקלין (McLean)  לסייע לו בכך, ולראשונה הוכנה תכנית עירונית כוללת לעיר. לאחר מכן זימן את צ'ארלס רוברט אשבי, אדריכל ואמן מאנשי תנועת 'האמנויות והאוּמנויות',  לשמש כיועצו לענייני העיר (Civic Advisor). הדוח  שהגיש אשבי באוגוסט 1918 'על מצב האמנויות והאומנויות בעיר' היה למעשה העילה הרשמית להזמנתו לירושלים,  ולאחר מכן הבסיס לכל פעולותיו בעיר. בדומה לעמדותיו של סטורס, ייחס גם אשבי חשיבות רבה לשימור העיר הייחודית ולהגנה עליה.

בנוסף לתפקידו כיועץ מינה סטורס את אשבי כמזכיר 'האגודה למען ירושלים' ( The Pro-Jerusalem Society ) – גוף מייעץ למושל שבו היו חברים מכל הדתות ומכל העדות בעיר. בייסודה של האגודה עמדה המטרה  ל"שמר את אופי העיר ולקדם את האינטרסים שלה, של מבניה ושל תושביה." האגודה דאגה ליצירת מערכת גנים מסביב לחומות העיר העתיקה ובצמוד להן, לשיפוץ מגדל דוד ו והחפיר ולשיקום שווקים מסורתיים בעיר העתיקה. כן פיתחה האגודה את המלאכות והאמנויות המסורתיות בעיר ובהן אריגה וזכוכית והביאה לעיר את אמנות הקרמיקה הארמנית של ירושלים שהייתה מאז לאחד מסמליה של העיר. כן דאגה האגודה לפעילויות תרבות ואמנות בעיר.

מתוך דאגה לשימור מבנים עתיקים ומסורות הבנייה בעיר הציע אשבי תוכניות שיקום מקומיות ברחבי ירושלים אשר כללו צילומים מן השטח ושרטוטים שאייר לשם הצגת המקום לאחר שיקומו. הוא הציע תוכניות כאלו גם לגבי מבני ציבור קיימים ובניינים אחרים. תוכניותיו מתבססות על מראה העיר בימי הביניים כפי שלמד להכירה מהסקרים והוא גם דאג לשמר בהן אלמנטים סגנוניים מסורתיים של הבנייה בעיר. למרות עבודתו התכנונית הענפה ורבת החזון, בפועל לא בוצע אף מיזם בבנייה ובשימור פרי תכנונו. התוכניות המוצגות בכיכר ובתערוכה במרכז לעיצוב אורבני ב'בית המודל' מציגות את תכניותיו רבות ההשראה והחזון לבניין העיר ולשימור מורשתה.

אשבי התפטר מתפקידיו בירושלים ב-1922, חזר לבריטניה וחי שם עד מותו בשנת 1942.

 

אוצרות: ד"ר נירית שלו כליפא, יד בן צבי

ינואר – מרץ 2018

bottom of page