top of page

הרכבת הקלה

תערוכת סטודנטים לארכיטקטורה​, בצלאל.

הרכבת הקלה היא הפרויקט הפיזי הרחב ביותר בירושלים בעשור וחצי האחרונים, הן מבחינת התקציב, הן מבחינת השטח והן מבחינת התכניות הנלוות לפרויקט . לצד סיום העבודות על הקו האדום הפעיל, נמצאים היום לקראת שלבי ההפקדה גם הקו הירוק והכחול. הקו הכחול שימוש לנו עוגן מרכזי בסמסטר זה. ביקשנו ללמוד ולמפות את הסוגיות החברתיות־מרחביות־כלכליות הבוערות בחיי התושבים באזורים בהם הוא יעבור, ולבחון את האפשרויות שיש לקו עצמו ולמערכים הנלווים לו לדעת בסוגיות אלו. באמצעות הכלים והמתודות של האדריכלות האזרחית, ובשיתוף מקסימלי של אנשי שטח מעורבים, פיתחו הסטודנטים משנה רביעית פרויקטים אדריכליים מפורטים אשר מתוך הרכבת נוגעים ישירות בחיי העיר, השכונה והקהילה.

 

ינואר 2017

bottom of page