top of page

תערוכת ככר ספרא

תחרות

תחרות בשיתוף עם התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל, חברת עדן לפיתוח כלכלי בירושלים ועיריית ירושלים: תחרות פומבית דו שלבית לתכנון ופיתוח כיכר ספרא בירושלים. 

שלושת האדריכלים הזוכים:

חיוטין אדריכלים בע"מ, אדריכל דניאל שטרסבורגר בהשתתפות אדריכל עמית שלוש

זוהר אייזנברג, מעין תורג׳מן,עומרי שפסר, תומר דרן פרץ

אדריכל ישי וול

2018

bottom of page