top of page

החלון לעירוניות חדשה | לקראת תיירות גגות

נטי שמיע עופר

עבודותיה של האמנית נטי שמיע עופר במסגרת "מנופים", פסטיבל אמנות עכשווית בירושלים.

כשאבא של נטי שמיע עופר היה ילד בעירק, הוא זוכר שבלילות הקיץ החמים כל המשפחה היתה עולה לישון על גג הבית. מתוך ארגז המצעים היו מוציאים שמיכות כותנה דקות ואוויריריות ונרדמים עם נצנוץ כוכבים. 
בירושלים של היום, הגגות כמעט ואינם נמצאים בשימוש, בטח שלא לשינה. התערוכה של נטי בחלון לעירוניות חדשה - ״לקראת תיירות גגות״ - מציעה מודל חדש שיאפשר לתושבי העיר לפתוח את גגותיהם לאירוח, להלין תיירים שבתורם יפגשו את המציאות מזווית חדשה.

 

אוקטובר 2017

bottom of page