top of page

חולמי העיר: מאה שנה לבריטים

אבן יסוד

בשנים האחרונות עולה ההבנה שהחציבה באבן פוגעת בגוף ויוצרת זיהום. בירושלים אוזלת מכסת האבן והחציבות נעשות מחוצה לה. הפרויקט עוסק במהות המושג "אבן ירושלמית" ומציע התבוננות חדשה בהנחות היסוד המגולמות במושג זה. מתוך כך בפרויקט מוצגים מוצרים לרחוב הירושלמי, המיוצרים מחומרים ממוחזרים שלרוב נזרקים ונאספים ברחבי העיר. פסולת מחצבות, שברי חרס וחומרים שנותרו מבניינים ירושלמיים פורקו והתגבשו ליצירת חומר חדש המבוסס במראהו על גווניה הרבים של האבן. כמו כן, כולל הפרויקט סדרת ניסיונות בחומרים השונים שלוקטו בעיר לכדי יצירת חומר גלם מקומי חדש.

המעצבים אליעד מיכלי ואביאור זאדה על אבן העתיד במסגרת התערוכה פרו ז'רוזלם - 100 שנות שימור.

אוצרות: אלכסנדרה טופז, הדר פורת, קרן קינברג

 

בשיתוף שבוע העיצוב

יוני-יולי 2018

bottom of page