top of page

עיר קווים רבים 

בינלאומיות ומודרנה בעיר רבת ימים

ירושלים הייתה תמיד עיר עמים רבים - והתערבבו בה קווים ישרים ומעוקלים, סגנונות והשפעות ממזרח וממערב. בעת החדשה הגיעה המודרנה לירושלים על כנפי הסגנון הבינלאומי, שהתאפיין בהשפעת תפיסות אסכולת הבאוהאוס החוגגת מאה להיווסדה. ייחודו של הסגנון הבינלאומי הירושלמי בשילובים שנוצקו בו עם  החומרים, עם המרכיבים האדריכליים ועם טכנולוגיות הבנייה, המסורתיות  של ירושלים. 

תערוכה זו, בסדרת תערוכות המחקר המשותפות של המרכז לעיצוב אורבני ויד בן-צבי,  מבקשת לפענח  את השתקפויות הבאוהאוס בירושלים כפי שהונצח באלבומי משפחות בשכונת רחביה וכפי שאנו מכירים אותה היום : תצלומים היסטוריים ועכשווים, , רהיטים,חפצים, וסיפורים שנשמרו ותועדו במיזמי התיעוד 'ישראל נגלית לעין' ו'ארץ חפץ'. 

אוצרות: ד"ר נירית שליו כליפא, יד בן צבי

דצמבר 2019 - אפריל 2020

bottom of page