top of page

מים רבים

עבודות קולאז' של האמן שי זילברמן

שי זילברמן

בבסיס תהליך העבודה של האמן שי זילברמן מונחים מגזינים, ספרים, חוברות, עיתונים: ערב רב של דימויי מים בירושלים. עבודת הקולאז' הידנית מפרידה באופן ממשי, פיזי, את הדימוי מהקונטקסט המקורי שלו, ומציבה אותו במערך הקשרים חדש, חד-פעמי ופועם.

download.png
bottom of page