top of page
20202.jpg

20:20:20

שלושה מרצים | 20 דקות לכל אחד​ | אחת לחודשיים
​התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל והמרכז לעיצוב אורבני ירושלים מזמינים אתכם לסדרת הרצאות בנושא תכנון ועיצוב אורבני בירושלים
2017-2020

202020 בעקבות תמא 38.jpg

03 בעקבות ת.מ.א 38

ספטמבר 2016

- שמואל מהלה, מהנדס ושמאי מקרקעין, מנהל פרויקטים              מהאגף למבני ציבור בעיריית ירושלים | ת.מ.א 38 בירושלים היום.

- אדר' סקר אדר, UP PLATFORM  אדריכלים | יוזמה אזרחית –       תכנון עם דיירים בת.מ.א 38 כשינוי במבני הכוח.

- אדר' אוהב סולומון ואדר' רון סבג | לשחק תכנון – לתכנן משחק – מודלים משחקיים לתכנון במצבי קונפליקט.

202020 בניה לגובה.jpg

02 בנייה גבוהה

יולי 2016

- עופר מנור, אדריכל העיר ירושלים | ירושלים של מעלה –            תבנית הבנייה בעיר השמימית.

- בריידמן אגמון אדריכלים | הנחיות עיצוביות למבני מגורים
  מעל 9 קומות מחוץ לעיר ההיסטורית

- אדר' גיל שנהב | גורדי שחקים והמרחב הציבורי –
  מה נעשה בעולם.

202020ירושלים מארחת.jpg

05 ירושלים מארחת: התכנון לעיר תיירות

ינואר 2016

- מבט כולל על תיירות בירושלים | אילנית מלכיאור ממונה על ה.      תיירות מהרשות לפיתוח ירושלים

- מלונות מתחדשים | אדר' מייקל שוורץ

- שימוש בשיטות איתור במחקר ותכנון של תיירות עירונית:
  הדגמה בירושלים | פרופ' נעם שובל מהמחלקה לגאוגרפיה,          האוניברסיטה העברית בירושלים

202020 מגמות פיתוח בירושלים

01 מגמות פיתוח בירושלים

ספטמבר 2017

- פאנל אדריכלים וועדות מגיבים למגמות התכנון והבניה בעיר

- שלמה אשכול, מהנדס העיר ירושלים

- דלית זילברג, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים.

- מאיר תורג'מן, מ"מ ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון        ובניה ירושלים.

202020 מפגש 4 תחבורה ציבוריתבירושלים.jpg

04 תחבורה ציבורית בירושלים

נובמבר 2016

- מהנדס דרור סופרז, ראש מנהלת הקו המהיר | רכבת כבדה:      מבטים על הקו המהיר לירושלים

- זוהר זולר | תכנית אב לתחבורה: רשת הרכבות הקלות
 ושלבי יישומה.

- אדר' איתי אהרונסון משלמה אהרונסון אדריכלים |
 "סלי פרויקטים" במרחב תחנות הרכבת הקלה.

bottom of page