top of page

ספרייה

gilion-3.jpg

סדרות אירועים

חולמי העיר מפגש ראשון

לקריאה

מאה שנה לבריטים

Untitled-1.jpg

לקריאה

20:20:20

שיתופי פעולה

בתים מבפנים - כיכר העיר.jpg

בתים מבפנים | כיכר העיר

אוקטובר 2018

קראו עוד

בתים מבפנים תכנון ברחלוף.jpg

בתים מבפנים | תכנון בן חלוף

אוקטובר 2018

קראו עוד

12.JPG

בתים מבפנים | מאורע גיאוגרפי - אלכס קרנץ

נובמבר 2019

קראו עוד

בתים מבפנים - ירושלים הקולוניאלית.jpg

בתים מבפנים | ירושלים הקולוניאלית

אוקטובר 2018

קראו עוד

site_new.jpg

מימוש פוטנציאל הגגות העירוני | דיון ציבורי פתוח

ספטמבר 2020

קראו עוד

בתים מבפנים - הספריה הלאומית.jpg

בתים מבפנים | משכנה של הספריה הלאומית

אוקטובר 2018

קראו עוד

כנסים ואירועים מיוחדים

תעשו מקום כנס מקצועי.jpg

תעשו מקום: כנס מקצועי לפלייסמייקינג ישראלי 

דצמבר 2018

קראו עוד

אתגרים בתכנון סטטוטורי בעירה עתיקה.jpg

אתגרים בתכנון סטטוטורי בעיר העתיקה

יוני 2017

קראו עוד

מדריך עיצוב באבן

לקראת מדריך עיצוב באבן במגדלים: דיון אדריכלים מקצועי

יולי 2021

קראו עוד

ירושלים של מעלה - כנס הגגות של ירושלים.jpg

ירושלים של מעלה: כנס הגגות של ירושלים

אוגוסט 2017

קראו עוד

תכנון ומחשבה עירונית בקרב ילדים ונוער.jpg

תכנון ומחשבה עירונית בקרב ילדים ונוער

אוגוסט 2017

קראו עוד

כנס חלוצי הגגות

כנס חלוצי הגגות הראשון

אוגוסט 2021

קראו עוד

עצים בוגרים אריה אזן.jpg

יום עיון עצים בוגרים ותרומתם לנוף התרבות העירוני

דצמבר 2017

קראו עוד

כנסתושבים_1.jpg

כנס תושבים לתכנון ככר שופן

יוני 2017

קראו עוד

bottom of page