top of page

מודל שיקום

אפשרות לשיקום עיר ב-1:500

ב-22.04.2020, בעיצומו של גל הקורונה הראשון, התרחש אירוע הצתה בקומה בה שוכן בית המודל בבניין העירייה. צעדי השיקום של מודל העיר מנזקי השריפה - ניקוי, שחזור, התאמה מחודשת של בתים, של מקטעים, של מרחב המודל כולו - תועדו על ידי הצלם דניאל רחמים.

מחוץ לחלל זה, בו שוקם מודל העיר הוותיק, התקדם אט אט תהליך ההתמודדות של העיר עצמה עם דחק התקופה. קשה להפריד בין שני התהליכים: בין אי הוודאות הכללית לבין שכבות הפיח שאיימו להיספג בקרטון; בין מיעוט התנועה והסגר לבין הפרדתם של חלקי העיר במודל ופיזורם בחלל; בין שיקום ב-1:1 לשיקום ב-1:500.

תהליך השיקום, הידיים העבודות, חלקי המודל, מרחב המודל - כל אלה מוצגים כאן בליווי קטעים מראיון עם נטלי אוסטרובסקי מנהלת בית המודל ואחראית על השיקום.

 

דצמבר 2020 - יולי 2021

bottom of page